Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-1473".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-09-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Fiche: Mededeling Europese Onderzoekruimte
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-1473
Indiener H.P.M. Knapen
Ondernummer 1473
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-09-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Mededeling Europese Onderzoekruimte
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013