Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-1078".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-1078
Indiener H.P.M. Knapen
Ondernummer 1078
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: verordeningen betreffende de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011