Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22054-79".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-12-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22054
Dossiertitel Wapenexportbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22054-79
Ondernummer 79
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype staten generaal
PS key KST73227
Publicatiedatum 2003-12-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wapenexportbeleid; Verslag algemeen overleg op 20 november 2003 over evaluatie wederuitvoer strategische goederen en jaarrapport Ned. wapenexportbeleid 2002
Vergaderjaar 2003-2004