Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 22054 nr. 282

Gepubliceerd op 16 november 2016 13:49

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 282 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2016

Conform het op 10 juni 2011 per brief gemelde aangescherpte wapenexportbeleid (Kamerstuk 22 054, nr. 165) en de motie van het lid El Fassed c.s. van 22 december 2011 over verlaging van de drempelwaarde voor de versnelde parlementaire controle bij specifieke wapenexportaanvragen naar € 2.000.000,– (Kamerstuk 22 054, nr. 181), ontvangt uw Kamer onderstaande informatie over een door Nederland afgegeven vergunning ter waarde van USD$26.400.000,– voor uitvoer van militair materieel naar Jamaica.

Een Nederlands bedrijf heeft onlangs een exportvergunning verkregen voor de uitvoer van twee patrouillevaartuigen naar Jamaica. De schepen worden zonder wapens geleverd en op de schepen zijn funderingen aanwezig waarop alleen wapens met een klein kaliber gemonteerd kunnen worden.

Eindgebruiker van de patrouillevaartuigen is de Jamaicaanse kustwacht. De kustwacht zal de schepen gebruiken t.b.v. maritieme surveillance in de kustgebieden van Jamaica. Dit omvat onder andere operaties om drugshandel, piraterij, en mensenhandel te bestrijden en zoek- en red-operaties.

De aanvraag is getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport1. Deze toetsing, waarvan de essentie ten aanzien van de meest relevante criteria hieronder wordt weergegeven, leidde tot het afgeven van de vergunning op basis van de volgende argumenten:

  • Mensenrechten (criterium 2:)

    De Jamaicaanse regering respecteert over het algemeen de mensenrechten, maar er zijn wel enkele zorgen. Met name de veiligheidssituatie van burgers is zorgwekkend door o.a. de hoge mate van straffeloosheid, corruptie, discriminatie, beperkte en onvoldoende rechtsgang en de slechte behandeling van gedetineerden. Aan de andere kant zijn rechten als vrijheid van meningsuiting en een vrije pers wel gegarandeerd.

    Gezien de aard, het eindgebruik en de eindgebruiker van onderhavige goederen (patrouillevaartuigen voor maritieme surveillance door de kustwacht) is het zeer onwaarschijnlijk dat deze transactie een negatieve invloed zal hebben op de hierboven geschetste mensenrechtensituatie.

  • Regionale stabiliteit (criterium 4)

    Regionaal gezien is Jamaica niet betrokken bij interstatelijke spanningen. Het land heeft echter wel te kampen met grensoverschrijdende criminaliteit en drugshandel. De afgelopen jaren is veel ingezet op het bestrijden van onder meer de cocaïnehandel, wat ervoor gezorgd heeft dat Jamaica minder vaak als doorvoerland wordt gebruikt. Gezien het eindgebruik van onderhavige goederen (patrouillevaartuigen t.b.v. onder andere anti-drugshandel operaties) zouden de goederen positief kunnen bijdragen aan de regionale stabiliteit.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

GS 2008/944 van 8 december 2008


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl