Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 181

Gepubliceerd op 23 december 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 181 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in een aantal vastgelegde gevallen de Kamer onmiddellijk te informeren over besluiten over wapenexportaanvragen;

constaterende, dat wapenexportaanvragen voor controversiële eindbestemmingen in 2010 en de eerste helft van 2011 een transactiewaarde hebben onder de 5 mln.;

verzoekt de regering de drempelwaarde voor de versnelde rapportage aan de Tweede Kamer te verlagen naar 2 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Eijsink

Voordewind


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl