Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201222054 nr. 181

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 181 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in een aantal vastgelegde gevallen de Kamer onmiddellijk te informeren over besluiten over wapenexportaanvragen;

constaterende, dat wapenexportaanvragen voor controversiële eindbestemmingen in 2010 en de eerste helft van 2011 een transactiewaarde hebben onder de 5 mln.;

verzoekt de regering de drempelwaarde voor de versnelde rapportage aan de Tweede Kamer te verlagen naar 2 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Eijsink

Voordewind