Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 22054 nr. 215

Gepubliceerd op 15 maart 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 215 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 12 maart 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 11 januari 2013 inzake de verkoop van Leopard 2A6 aan Krauss-Maffei Wegmann (Kamerstuk 22 054, nr. 207).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 maart 2013. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Ten Broeke

De adjunct-griffier van de commissie, Dekker

1

Waarom dienen beproevingen, tentoonstellingen en demonstraties van defensiematerieel in landen als Saudi-Arabië niet aan dezelfde acht criteria te voldoen als de feitelijke verkoop van defensiematerieel?

Aanvragen voor tijdelijke export van militaire goederen voor testen, demonstraties of tentoonstellingen naar landen die geen bondgenoten zijn (waaronder Saudi-Arabië), worden door de minister van Buitenlandse Zaken getoetst aan de hand van de acht criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt van de Europese Unie (EU) inzake wapenexport.

In de zomer 2012 heeft KMW een Nederlandse tank naar Saudi-Arabië gebracht voor beproevingen. Deze tank was samen met twee andere tanks sinds 2006 in bruikleen bij KMW. Conform de bruikleenovereenkomst heeft KMW op 24 april 2012 Defensie geïnformeerd over de aanstaande beproevingen in Saudi-Arabië. Ook heeft KMW een exportvergunning aangevraagd bij de Duitse autoriteiten aangezien de tank vanuit Duitsland tijdelijk werd geëxporteerd. Na een toetsing aan de acht EU criteria hebben de Duitse autoriteiten de vergunning verleend. De Kamer is over het overbrengen van de Nederlandse Leopard 2A6 naar Saoedi-Arabië geïnformeerd met de beantwoording van de vragen over de Nederlandse hulp bij tankdeal met Saoedi-Arabië van 21 september 2012 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel van de handelingen nr. 128).

2

Hoe lang zal/zullen de tank(s) in Saudi-Arabië blijven?

Voor de beproevingen onder extreme omstandigheden is één tank overgebracht naar Saoedi-Arabië. Deze tank is inmiddels terug bij KMW in Duitsland.

3

Heeft Krauss-Maffei Wegmann geen enkele indicatie gegeven welke plannen zij op de langere termijn hebben met de tanks? Is verkoop aan Saudi-Arabië uitgesloten?

Met de brief van 10 januari 2013 (Kamerstuk 22 054, nr. 207) is aan de Kamer gemeld dat KMW de drie tanks voorlopig zal blijven gebruiken voor beproevingen, tentoonstellingen en demonstraties. Defensie is niet bekend met de plannen van KMW. In het geval de tanks worden doorverkocht is in de eindgebruikersverklaring van de overeenkomst vastgelegd dat instemming van de Nederlandse staat noodzakelijk is. In dat geval zal de verkoop door de minister van Buitenlandse Zaken worden getoetst aan de criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU inzake wapenexport.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl