22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2013

Naar aanleiding van de u eerder aangebonden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (Kamerstuk 22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2012 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per categorie en per land van eindbestemming.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven