22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Nr. 377 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2013

Zoals aangekondigd in mijn brief van 28 januari 2013 (Kamerstuk 22 026, nr. 376) informeer ik u hierbij over een tijdelijke treindienst die tussen Nederland en België gaat rijden. Deze treindienst is ter vervanging van de Fyra Amsterdam – Brussel die sinds 17 januari jl. niet meer rijdt vanwege problemen met de nieuwe V250-treinen.

De vervoerders NS, HSA en NMBS hebben, samen met Prorail en Infrabel, hard gewerkt om een tijdelijke oplossing voor de reiziger te realiseren. Ik heb hierbij aangegeven dat ik het belangrijk vind dat de reizigers uit Nederland en België kunnen rekenen op een verbinding waarbij ze vlot, veilig en betrouwbaar tussen beide landen per spoor kunnen reizen. Het vinden van een tijdelijke oplossing is een complexe puzzel; er is materieel nodig, personeel moet worden ingezet en er moet ruimte op de rails beschikbaar zijn, zowel in Nederland als in België.

Gisterochtend heb ik in Brussel overleg gehad met mijn Belgische ambtsgenoot, minister van Overheidsbedrijven de heer Labille. Samen willen wij snel, in de geest van de internationale overeenkomsten tussen Nederland en België, een tijdelijke oplossing voor de reiziger vinden. Ik heb met de vervoerders NS, HSA en de NMBS de volgende afspraken kunnen maken.

Vanaf 18 februari 2013 rijdt twee keer per dag een tijdelijke intercity, over conventioneel spoor, tussen Den Haag en Brussel v.v. Vanaf 11 maart 2013 rijdt deze trein 8 keer per dag. Tot 11 maart 2013 blijft de tijdelijk ingepaste rechtstreekse Intercity trein tussen Roosendaal en Antwerpen 8 keer per dag rijden. Door werkzaamheden aan het spoor in België rijdt de intercity van Den Haag naar Brussel in het weekeinde tot Antwerpen.

De intercity tussen Den Haag en Brussel kan niet eerder dan 11 maart 2013 8 keer per dag gaan rijden, omdat er tot die tijd niet genoeg treinstellen en locomotieven beschikbaar zijn. De tijdelijke treinverbinding start niet eerder dan 18 februari 2013 vanwege de logistieke, materieel- en personeelsplanning. Het kost tijd om alle systemen (bijsturing en reisinformatie) te vullen.

Vanwege de krappe capaciteit op het spoor tussen Den Haag en Amsterdam is het niet mogelijk deze tijdelijke intercity door te laten rijden naar Amsterdam.

Reizigers die een kaartje hebben gekocht naar België kunnen met dat kaartje – zonder bij te betalen – ook gebruik maken van de Fyra tussen Amsterdam en Rotterdam. In Rotterdam kunnen ze overstappen op de tijdelijke intercity naar Brussel. Daarnaast kunnen reizigers die rechtstreeks van Amsterdam naar Brussel willen reizen natuurlijk sowieso de Thalys nemen over het hsl-spoor.

De tarieven voor de tijdelijke intercity Den Haag – Brussel zijn vastgesteld conform de tarieven van de Beneluxtrein in het jaar 2012, vermeerderd met de gemiddelde Belgische en Nederlandse inflatie.

Deze tijdelijke treindienst zal in ieder geval blijven rijden tot aan het moment dat vervoerders NS, HSA en NMBS het materieel weer veilig en betrouwbaar in kunnen zetten. Ik heb met de vervoerders afgesproken dat zij via een externe toets zo snel mogelijk helderheid bieden over de gesteldheid en de toekomst van het V250-materieel en uiterlijk in april 2013 een grondige evaluatie overleggen over de introductie van dit materieel. Daarnaast werken de vervoerders scenario’s uit voor oplossingen voor de lange termijn.

Met HSA heb ik handhavingsafspraken gemaakt, met inachtneming van een ingroeiperiode, over de kwaliteit van de tijdelijke treindienst. Ik vind dat de reiziger moet kunnen vertrouwen op een punctuele en beschikbare treindienst. Hier zal ik HSA aan houden.

Ik vind het heel vervelend voor de reizigers dat de treindienst Fyra Amsterdam – Brussel sinds 17 januari jl. niet meer rijdt, maar ik ben tevreden dat de vervoerders snel een alternatieve tijdelijke oplossing hebben kunnen vinden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven