Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-34 nr. 244

21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2015

Eerder heb ik u geïnformeerd over mijn aanwezigheid bij een informele conferentie van de onderwijsministers van de EU.1 Deze conferentie, die op 17 maart 2015 in Parijs heeft plaatsgevonden, ging over het bevorderen van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie in het onderwijs.

Bij deze conferentie heb ik namens Nederland de gemeenschappelijke verklaring ondertekend. Hierbij zend ik uw Kamer een afschrift van deze verklaring2.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Eerst in mijn brief over het verslag van de OJCS-Raad van 25 november en 12 december 2014 van 12 maart 2015 (Kamerstuk 21 501-34, nr. 243) en daarna in de brief van Staatssecretaris Dekker en mijzelf over de rol van het onderwijs in de aanpak van jihadisme van 16 maart 2015 (Kamerstuk 29 754, nr. 305).

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl