Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-33-I".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | ICT
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-07
Documenttitel Brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van BZK inzake verslag formele Telecomraad 3 juni 2022
Dossiernummer 21501-33
Dossiertitel Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-33-I
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer I
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1039273
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van BZK inzake verslag formele Telecomraad 3 juni 2022
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022