Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-33-305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-12-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 december 2010, inzake de VTE-Raad
Dossiernummer 21501-33
Dossiertitel Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie
Identifier kst-21501-33-305
Indiener M.J.A. van der Hoeven
Ondernummer 305
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 december 2010, inzake de VTE-Raad
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2010-2011