Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 647

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 647 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer zich via de motie-Dijkgraaf c.s. (32 201, nr. 28) heeft uitgesproken voor het beperken van ongewenste bijvangsten, maar dat een absolute discardban met aanlandplicht onwenselijk en onuitvoerbaar is;

constaterende dat de Europese visserijsector een amendement heeft op het kadervoorstel voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, waarbij voorkomen van discards vooropstaat en een discardban alleen ingezet wordt als gericht beheerinstrument, als ultimum remedium als de natuurlijke aanwas van het visbestand wordt bedreigd en andere maatregelen onvoldoende hebben geholpen;

verzoekt de regering, deze uitgestoken hand van de visserijsector aan te nemen, het compromisvoorstel van de visserijsector te omarmen en in te brengen in de Visserijraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Slob

Dijkgraaf

Geurts