21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 617 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het amendement-Jacobi/Koopmans uit december 2011 (33 000-XIII, nr. 140);

overwegende het belang van financiering van onze schaapskuddes;

overwegende dat deze kuddes zonder deze financieringsregeling binnen korte tijd naar de slachtbank gaan;

overwegende dat de regering geen tempo maakt met de uitvoering van deze regeling;

verzoekt de regering, voor 1 juli 2012 uitvoering te gegeven aan de financieringsregeling schaapskuddes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Koopmans

Naar boven