33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 92

Ontvangen 16 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 640 (x € 1 000).

II

In artikel 40 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 640 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt middelen vrij te maken voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor de schaapskuddes met bijzondere rassen, waarbij 18 000 euro voor kuddes tot 250 schapen wordt gereserveerd en 28 000 euro voor kuddes boven de 250 schapen, met een totaalbedrag van 640 000 euro.

Tot 2007 bestond een eenvoudige, eenduidige regeling voor de Nederlandse schaapkuddes. Nu moeten herders bij elke provincie apart aankloppen, dat leidt tot veel bureaucratie. Schaapskuddes lopen over meerdere provincies. Er bestaat ook een groot verschil in vergoedingen. Veel schaapskuddes houden bijzondere rassen in stand, zoals het Drentse schaap. Deze bijzondere huisdieren hebben geen marktwaarde en zullen verdwijnen als we niet een schaapskudderegeling in stand houden.

Dekking wordt geboden via een verlaging van het budget voor het kerndepartement via artikel 40.

Jacobi

Koopmans

Naar boven