21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 570 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2012

Tijdens het Algemeen Overleg over gewasbeschermingsmiddelen op 7 september 2011 heb ik toegezegd u uiterlijk in januari te informeren over het importeren van Canadese bijenkoninginnen. In mijn brief van 14 juli 2011 (TK 21 501-32, nr. 507) heb ik reeds uiteengezet waarom import van bijenkoninginnen naar lidstaten van de Europese unie niet mogelijk is. Samengevat komt het er op neer dat de Canadese autoriteiten niet kunnen verklaren te voldoen aan de Europese eisen voor import van bijenkoninginnen. Nederland heeft niet de mogelijkheid om van deze Europese importeisen af te wijken.

De Landbouwraad heeft meermaals contact gehad met de Canadese autoriteiten om te kijken of er toch nog mogelijkheden zijn. De Canadese autoriteiten zijn op de hoogte van de Nederlandse wens om import van bijenkoninginnen vanuit Canada mogelijk te maken. De Canadese overheid heeft recentelijk laten weten dat de Canadese bijensector geen verzoek heeft gedaan om de tropilaelapsmijt aangifteplichtig te maken. Daarom heeft de Canadese overheid geen intentie om wetgeving voor deze mijt aan te passen. Een aangifteplicht is derhalve niet op korte termijn te verwachten.

Ik vind dit jammer gezien het doel dat de importerende imkers voor ogen hebben, namelijk een bijensoort kweken die resistenter is tegen de Varroamijt.

De NVWA heeft onderzocht of import van sperma of eitjes van bijen wel mogelijk zou zijn. Op basis van Europese regelgeving zou import van sperma en eitjes van bijen alleen mogelijk zijn als de import plaatsvindt ván een volgens de Europese richtlijn (EU richtlijn 1992/65) erkende instelling náár een volgens de Europese richtlijn erkende instelling. De mogelijkheid voor import van erkende instelling naar erkende instelling is gecreëerd voor bijvoorbeeld dierentuinen. Gezien de strenge erkenningsvoorwaarden, onder andere quarantaine eisen, uit de richtlijn is het verkrijgen van een dergelijke erkenning voor een imkerij niet mogelijk. Bijen vliegen ten slotte vrij in de natuur.

Mijn conclusie is dat er op korte termijn geen mogelijkheden zijn en ik begrijp dat dit voor imkers die deze bijen willen importeren teleurstellend is. Echter, de Europese eisen zijn er om de Europese bijenpopulatie te beschermen tegen de insleep van ernstige bijenziekten. Wellicht kunnen de imkers andere landen vinden waaruit import van bijenkoninginnen eenvoudiger is. Ik zou imkers die willen importeren in ieder geval willen aanraden vroegtijdig in contact te treden met de NVWA om vooraf duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden voor bepaalde landen zijn.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven