Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-32 nr. 507

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 507 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2011

Tijdens het Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad van 22 juni jl. heb ik toegezegd u te informeren over de problematiek van de import van bijen en hommels vanuit Canada. Deze brief strekt daartoe.

Er is een wens om bijenkoninginnen vanuit Canada naar Nederland te importeren. Een van de argumenten om deze koninginnen te willen importeren is dat deze bijenvolken meer resistent zouden zijn voor de varroamijt. De varroamijt is een belangrijke bedreiging voor de Europese honingbij en is een veroorzaker van de zogenaamde «wintersterfte» van bijen.

Voor de import van bijen uit Canada gelden Europese regels. De eisen ten aanzien van import van bijen en hommels zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 206/2010. Voor het importeren van bijenkoninginnen met hun voedsters in de Europese Unie geldt ondermeer de eis dat de dieren afkomstig zijn uit een gebied waar een aangifteplicht geldt voor de tropilaelapsmijt. In Canada geldt een dergelijke aangifteplicht niet. Bijenkoninginnen kunnen daarom niet worden geïmporteerd uit Canada.

Bovendien is er nog een tweede eis, namelijk dat Canada verklaart dat de bijen afkomstig zijn uit een gebied vrij van deze mijt. Canada monitort niet in elke regio op deze ziekte en kan derhalve niet voor alle gebieden deze verklaring afgeven.

Om de importmogelijkheden te bevorderen zal ik mijn vertegenwoordiger bij de Nederlandse ambassade in Washington, waaronder Canada valt, verzoeken dit probleem bij de bevoegde Canadese autoriteiten aan te kaarten.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker