Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-32 nr. 501

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 501 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2011

Uw Kamer heeft op 23 juni 2011 een motie (kamerstuk 21 501-32, nr. 496) aangenomen waarin de regering wordt verzocht niet in te stemmen met het verlengen van het visserijprotocol tussen de EU en Marokko.

Ik zal deze motie ten uitvoer brengen door tegen verlenging te stemmen op het moment dat dit voorstel in stemming wordt gebracht in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) en de Raad. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker