Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-32-1571".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-12
Documenttitel Motie van het lid Vestering over het verbieden van middelen op basis van flufenacet
Dossiernummer 21501-32
Dossiertitel Landbouw- en Visserijraad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-32-1571
Indiener L. Vestering
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1571
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Vestering over het verbieden van middelen op basis van flufenacet
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023