Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-32-1324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-07-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Boswijk en Bromet over onderzoeken hoe het gebruik van turf en turfproducten in de professionele sector kan worden uitgefaseerd
Dossiernummer 21501-32
Dossiertitel Landbouw- en Visserijraad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-32-1324
Indiener D.G. Boswijk
Indiener L. Bromet
Ondernummer 1324
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Boswijk en Bromet over onderzoeken hoe het gebruik van turf en turfproducten in de professionele sector kan worden uitgefaseerd
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021