Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-31-BI".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-24
Documenttitel Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023
Dossiernummer 21501-31
Dossiertitel Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-31-BI
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer BI
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1105650
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023