Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-30-297".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-10-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2012, inzake de Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012
Dossiernummer 21501-30
Dossiertitel Raad voor Concurrentievermogen
Identifier kst-21501-30-297
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer 297
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2012, inzake de Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013