Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-20-CZ".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-03
Documenttitel Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023
Dossiernummer 21501-20
Dossiertitel Europese Raad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-20-CZ
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer CZ
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1072362
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-06
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023