Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 679

21 501-20 Europese Raad

Nr. 679 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de motie-Slob op Kamerstuk 21 501-07, nr. 779 is aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen krachtig afstand te nemen van elke beweging naar een meer politieke unie in Europa;

van mening dat ons land nationale zeggenschap moet blijven houden over zaken als pensioenen, zorg, belastingen, sociale zekerheid en onderwijs;

verzoekt de regering, onverkort vast te houden aan deze beleidslijn en dientengevolge afstand te nemen van het streven naar een Europese politieke unie en zich in te blijven zetten voor een strikte naleving van het Stabiliteits- en Groeipact met passende sancties voor landen die gemaakte afspraken niet nakomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Merkies

Dijkgraaf

Krol