Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-20-1928".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-09
Documenttitel Motie van het lid Eppink over een noodscenario met opties uitwerken voor het geval de euro onhoudbaar wordt
Dossiernummer 21501-20
Dossiertitel Europese Raad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-20-1928
Indiener D.J. Eppink
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1928
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europese Raad; Motie; Motie van het lid Eppink over een noodscenario met opties uitwerken voor het geval de euro onhoudbaar wordt
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023