Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-20-1918".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-08
Documenttitel Motie van het lid Omtzigt c.s. over de conclusies van het JIT in de conclusies van de Europese Raad bevestigd krijgen
Dossiernummer 21501-20
Dossiertitel Europese Raad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-20-1918
Indiener P.H. Omtzigt
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Indiener C. Stoffer
Indiener C.A.M. van der Plas
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1918
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-09
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europese Raad; Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over de conclusies van het JIT in de conclusies van de Europese Raad bevestigd krijgen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023