21 501-20 Europese Raad

Nr. 1167 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering geen eenduidig antwoord heeft gegeven op de motie-Pechtold c.s. (34 550-13);

van mening dat gevolg moet worden gegeven aan de raadgevende uitslag die door een ruime meerderheid van de kiezers is uitgesproken, namelijk het afwijzen van het associatieverdrag EU-Oekraïne;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum, en vóór 1 december 2016 over te gaan tot het indienen van een intrekkingswet inzake de goedkeuring van het associatieverdrag EU-Oekraïne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Naar boven