Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2024 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-08-Q".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-03-20
Documenttitel Brief van de staatssecretaris van I&W inzake verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Milieuraad van 25 maart 2024
Dossiernummer 21501-08
Dossiertitel Milieuraad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-08-Q
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer Q
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1135716
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-03-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Milieuraad; Brief van de staatssecretaris van I&W inzake verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Milieuraad van 25 maart 2024
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2023-2024