Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-08-938".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-03-20
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)
Dossiernummer 21501-08
Dossiertitel Milieuraad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-21501-08-938
Indiener W.L. Postma
Indiener N. Wiendels
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 938
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1134659
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-03-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024