Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-08 nr. 468

21 501-08 Milieuraad

Nr. 468 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over een aantal wijzigingen in de agenda van de Milieuraad die op 18 juni plaatsvindt in Luxemburg.

Onder diversenpunten vraag ik om aandacht voor het toenemende probleem van microplastics in water. Door dit nu in de Milieuraad te agenderen wil ik zorgen dat dit probleem voldoende aandacht krijgt bij het vervolg op het groenboek over kunststofafval dat de Commissie recent publiceerde. Zoals ik uw Kamer eerder berichtte zal ik pleiten voor een Europees verbod op microplastics in cosmetica. Om hier draagvlak voor te creëren is het wel belangrijk dat mijn collega milieuministers zich bewust zijn van dit probleem, en daar moet mijn oproep in de Milieuraad aan bijdragen.

In de geannoteerde agenda die ik op 28 mei jl. (Kamerstuk 21501–08, nr. 463) naar uw Kamer toestuurde heb ik aangegeven dat het Voorzitterschap Raadsconclusies voor zal leggen over het vervolg op de Rio+20 duurzaamheidstop die medio 2012 plaatsvond. Een belangrijke afspraak die in Rio de Janeiro is gemaakt betreft de ontwikkeling van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen voor de periode vanaf 2015. Inmiddels heeft het zogenaamde «High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda» een advies uitgebracht over deze doelen. Het advies is te vinden op de internet site van de VN:

http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf

Tijdens de Raad voorziet het Voorzitterschap een gedachtewisseling over de koppeling tussen dit advies en de ontwikkeling van duurzame ontwikkelingsdoelen. Ik ben tevreden met de aandacht die het High Level Panel besteedt aan diverse milieuaspecten van duurzame ontwikkeling.

Onder diversenpunten zal de Hongaarse milieuminister de Raad informeren over de «Budapest Water Summit» die van 8–11 oktober 2013 plaatsvindt. Tijdens de Rio+20 duurzaamheidstop heeft Hongarije toegezegd deze conferentie te zullen organiseren die inhoudelijk bij moet dragen aan de uitwerking van toekomstige duurzame ontwikkelingsdoelen op gebied van water. Op de agenda staan onder andere klimaatadaptatie, toegang tot schoon drinkwater en de samenhang tussen water, energie en voedselproductie.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld