Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-07-1195".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Koolmees en Klaver over de bevindingen van de werkgroep-Monti
Dossiernummer 21501-07
Dossiertitel Raad voor Economische en Financiële Zaken
Identifier kst-21501-07-1195
Indiener W. Koolmees
Indiener J.F. Klaver
Ondernummer 1195
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad voor Economische en Financiële Zaken; Motie; Motie van de leden Koolmees en Klaver over de bevindingen van de werkgroep-Monti
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015