Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-02-602".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-01-14
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 21501-02
Dossiertitel Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-21501-02-602
Ondernummer 602
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype staten generaal
PS key KST83482
Publicatiedatum 2005-01-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen; Brief minister over niet verlenen van handelspreferenties aan producten afkomstig uit nederzettingen in bezette gebieden Israël
Vergaderjaar 2004-2005