21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2076 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2019

Langs deze weg komt u een rectificatie toe van de overzichten die u toekwamen op 10 oktober jl., betreffende mijn aanwezigheid tijdens de Raden Algemene Zaken en de Raden Buitenlandse Zaken sinds mijn aantreden (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2072).

Aanwezigheid RAZ en RBZ 2018 (sinds aantreden op 7 maart)

RAZ

RBZ

20 maart 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. inkomend Officieel Bezoek Jordanië

19 maart 2018

Aanwezig

17 april 2018

Afgemeld i.v.m. aanwezigheid bij de ontvangst van Honoraire Consuls door Zijne Majesteit de Koning

16 april 2018

Aanwezig

14 mei 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

28 mei 2018

Aanwezig

26 juni 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig (RAZ)

25 juni 2018

Aanwezig

20 juli 2018

RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. zomerverlof

16 juli 2018

Aanwezig

18 september 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. Prinsjesdag

30-31 augustus 2018 Gymnich

Aanwezig

16 oktober 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

15 oktober 2018

Afgemeld vanwege bezoek Chinese premier

12 november 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

19 november 2018

Aanwezig

19 november 2018

RAZ artikel 50

Aanwezig

10 december 2018

Aanwezig

11 december 2018

Aanwezig

   

Totaal: 10

Totaal aanwezig: 6

Totaal: 9

Totaal aanwezig: 8

Aanwezigheid RAZ en RBZ 2019 (tot 10 oktober 2019)

RAZ

RBZ

8 januari 2019

Afwezig. Minister Ollongren nam waar i.v.m. onderwerpen op de agenda van de RAZ

21 januari 2019

Aanwezig

19 februari 2019

Aanwezig

31 januari – 1 februari 2019 Gymnich

Aanwezig

11-12 maart 2019

Informele RAZ

Aanwezig

18 februari 2019

Aanwezig

19 maart 2019

RAZ + RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. Brexitwet-debat Eerste Kamer

18 maart 2019

Aanwezig

9 april 2019

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

8 april 2019

Aanwezig

21 mei 2019

Aanwezig

13 mei 2019

Aanwezig

18 juni 2019

Aanwezig

17 juni 2019

Aanwezig

18 juli 2019

Afgemeld i.v.m. bezoek met MP aan president Trump

15 juli 2019

Aanwezig

16 september 2019

Aanwezig

29-30 augustus 2019 Gymnich

Aanwezig

Totaal: 9

Totaal aanwezig: 6

Totaal: 9

Totaal aanwezig: 9

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven