21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2072 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2019

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg «Nederlandse belangenbehartiging in de EU» van 3 oktober j.l., informeer u hierbij over mijn aanwezigheid tijdens de Raden Algemene Zaken en de Raden Buitenlandse Zaken sinds mijn aantreden.

Raden zijn belangrijk als formeel moment in de EU-besluitvorming, en evenzeer informeel voor relatieonderhoud met Europese partners. Deelname hieraan is bij uitstek relevant voor de belangenbehartiging van Nederland. Ik hecht er aan zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij Raden in Brussel. Daarom hanteer ik het uitgangspunt dat ik in beginsel deelneem aan beide raadsformaties, tenzij er een urgente of belangrijke verplichting is die voorrang heeft, zoals een staatsbezoek. Ook binnen het kabinet heb ik gewezen op het belang van aanwezigheid bij de Raden.

Voortaan zal ik, zoals met Uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg besproken, vooraf in de Geannoteerde Agenda van de Raad ingaan op mijn voorgenomen aanwezigheid bij de betreffende Raad.

Aanwezigheid RAZ en RBZ 2018 (sinds aantreden op 12 maart)

RAZ

RBZ

20 maart 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. inkomend Officieel Bezoek Jordanië

19 maart 2018

Aanwezig

17 april 2018

Aanwezig

16 april 2018

Aanwezig

14 mei 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

28 mei 2018

Aanwezig

26 juni 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

25 juni 2018

Aanwezig

20 juli 2018

RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. zomerverlof

16 juli 2018

Aanwezig

18 september 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. Prinsjesdag

30-31 augustus 2018 Gymnich

Aanwezig

16 oktober 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

15 oktober 2018

Afgemeld vanwege bezoek Chinese premier

12 november 2018

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

19 november 2018

Aanwezig

19 november 2018 RAZ artikel 50

Aanwezig

10 december 2018

Aanwezig

11 december 2018

Aanwezig

   

Totaal: 10

Totaal aanwezig: 7

Totaal: 9

Totaal aanwezig: 8

Aanwezigheid RAZ en RBZ 2019 (tot heden)

RAZ

RBZ

8 januari 2019

Afwezig. Minister Ollongren nam waar i.v.m. onderwerpen op de agenda van de RAZ

21 januari 2019

Aanwezig

19 februari 2019

Aanwezig

31 januari 2019 Gymnich

Aanwezig

11-12 maart 2019 Informele RAZ

Aanwezig

18 februari 2019

Aanwezig

19 maart 2019

RAZ + RAZ artikel 50

Afgemeld i.v.m. Brexitwet-debat Eerste Kamer

18 maart 2019

Aanwezig

9 april 2019

RAZ + RAZ artikel 50

Aanwezig

8 april 2019

Aanwezig

21 mei 2019

Aanwezig

13 mei 2019

Aanwezig

18 juni 2019

Aanwezig

17 juni 2019

Aanwezig

18 juli 2019

Afgemeld i.v.m. bezoek met MP aan president Trump

15 juli 2019

Aanwezig

16 september 2019

Aanwezig

29-30 augustus 2019 Gymnich

Aanwezig

Totaal: 9

Totaal aanwezig: 6

Totaal: 9

Totaal aanwezig: 9

Deze cijfers geven het volledige en accurate beeld van mijn aanwezigheid bij de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken sinds mijn aantreden op 12 maart 2018, en vervangen de bijlage van de kamerbrief inzake beantwoording schriftelijke vragen over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU d.d. 24 september 2018 (Kamerstuk 35 000 V, nr. 4). In deze bijlage zat een foutieve telling, die hoogst waarschijnlijk te herleiden is naar een dubbele telling van de RAZ en de RAZ artikel 50, waarbij mijn aanwezigheid enkel is geteld. Ter verduidelijking is in bovenstaande tabel aangegeven wanneer het een RAZ artikel 50 betrof. Daarnaast vindt elke zes maanden RAZ Cohesie plaats, waar de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor verantwoordelijk is.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven