Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-02 nr. 1855

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1855 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2018

Het Bulgaars voorzitterschap van de Raad heeft heden voor de Raad Algemene Zaken op 21 maart een aanvullend lunchonderwerp op de agenda gezet onder de titel: «The road to the next institutional cycle: key issues for action». Tevens komt Polen en rechtsstaat als informatiepunt aan de orde. Met deze brief informeer ik u over de kabinetsinzet op deze punten. Dit in aanvulling op de geannoteerde agenda (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1852), die uw Kamer op 9 maart ontving. Ten aanzien van het lunchonderwerp is nog geen document bekend. Naar verwachting zal de Raad van gedachten wisselen over de prioritaire wetgevingsdossiers die kunnen worden afgerond gedurende de zittingsduur van het Europese parlement in zijn huidige samenstelling.

Het kabinet acht het van belang dat in de komende 12 maanden nog concrete voortgang wordt geboekt op belangrijke wetgevende dossiers in de Raad en het Europees parlement. Wat het kabinet betreft hebben wetgevingsdossiers die betrekking hebben op een eerlijkere en diepere interne markt, de digitale interne markt, klimaat en migratie hierbij maanden prioriteit. Het kabinet zal de oproep doen aan het Bulgaarse en inkomende Oostenrijkse EU-voorzitterschap op deze terreinen de nodige voortgang te boeken.

Ten aanzien van Polen en rechtsstaat geldt dat de Raad een toelichting zal krijgen van de Commissie op de voortgang met betrekking tot het met redenen omkleed voorstel van 20 december 2017. Besluitvorming is onder dit punt niet voorzien.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok