Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-21501-02-1397".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-353501
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-06-25
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Studie naar investeerder-staat-geschillenbeslechting in TTIP
Dossiernummer 21501-02
Dossiertitel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
Identifier kst-21501-02-1397
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 1397
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-07-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Brief regering; Studie naar investeerder-staat-geschillenbeslechting in TTIP
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014