21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1039 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 17 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Palestijnse Autoriteit veel subsidiegeld van Nederland en de Europese Unie ontvangt;

overwegende, dat in de Palestijnse gebieden een klimaat wordt gevoed waarin terroristische daden worden aangemoedigd in plaats van tegengegaan, onder meer in het onderwijs en door het vernoemen van openbare voorzieningen naar terroristen;

verzoekt de regering zowel in Nederland als in Europees verband er werk van te maken dat subsidie aan de Palestijnse Autoriteit niet wordt gegeven indien geen concrete en effectieve maatregelen worden genomen om verheerlijken en vergoelijken van terrorisme tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind

Naar boven