Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20082009-31262-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-09-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31262
Dossiertitel Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20082009-31262-B
Ondernummer B
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Organisatietype staten generaal
PS key KST122434
Publicatiedatum 2008-09-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Warenwet i.v.m. opneming mogelijkheid last onder bestuursdwang; Eindverslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin
Vergaderjaar 2008-2009