Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20082009-30145-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2008-09-25
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30145
Dossiertitel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20082009-30145-E
Ondernummer E
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST122535
Publicatiedatum 2008-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding; Nadere Memorie van Antwoord
Vergaderjaar 2008-2009