Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2007 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20072008-31121-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-10-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31121
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20072008-31121-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST111528
Publicatiedatum 2007-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006); Eindverslag van de vaste commissie voor Financiën
Vergaderjaar 2007-2008