Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2007 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20062007-30960-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-04-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30960
Dossiertitel Intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20062007-30960-A
Ondernummer A
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST106202
Publicatiedatum 2007-04-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Intrekking Besluit leeftijdsgrens voor openbare functies en wijziging Wet Nationale ombudsman i.v.m. verhoging ontslagleeftijd; Eindverslag
Vergaderjaar 2006-2007