Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-200730312 nr. C

30 312
Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

C
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2006

Hierbij bied ik u de memorie van antwoord aan inzake het voorstel van wet houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, kamerstukken 30 312).

Het wetsvoorstel beoogt de invoering van het burgerservicenummer, dat de opvolger wordt van het sociaal-fiscaalnummer. Dit nummer vormt een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van de doelstellingen van het programma Elektronische overheid. Het maakt het mede mogelijk dat de burger niet telkens opnieuw zijn gegevens moet opgeven en draagt zo bij aan vermindering van de administratieve lasten van de burger.

Tijdens de ontwikkeling van het BSN is in kaart gebracht welke gegevens de Nederlandse overheid van haar burgers verzamelt. Mogelijk stelt u prijs op een presentatie van deze zogeheten Landkaart. Bij die gelegenheid zou ook – ter voorbereiding op de verdere discussie over het wetsvoorstel – technische informatie over het BSN-stelsel verschaft worden.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï