Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2006-2007
Kamerstuk 30312 nr. C

Gepubliceerd op 21 december 2006
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 312
Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

C
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2006

Hierbij bied ik u de memorie van antwoord aan inzake het voorstel van wet houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, kamerstukken 30 312).

Het wetsvoorstel beoogt de invoering van het burgerservicenummer, dat de opvolger wordt van het sociaal-fiscaalnummer. Dit nummer vormt een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van de doelstellingen van het programma Elektronische overheid. Het maakt het mede mogelijk dat de burger niet telkens opnieuw zijn gegevens moet opgeven en draagt zo bij aan vermindering van de administratieve lasten van de burger.

Tijdens de ontwikkeling van het BSN is in kaart gebracht welke gegevens de Nederlandse overheid van haar burgers verzamelt. Mogelijk stelt u prijs op een presentatie van deze zogeheten Landkaart. Bij die gelegenheid zou ook – ter voorbereiding op de verdere discussie over het wetsvoorstel – technische informatie over het BSN-stelsel verschaft worden.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl