Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2005 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20042005-29845-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2005-04-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29845
Dossiertitel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG L 196)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20042005-29845-B
Ondernummer B
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST85679
Publicatiedatum 2005-04-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Implementatie kaderbesluit tenuitvoerlegging in de EU van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken; Memorie van antwoord
Vergaderjaar 2004-2005