Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2002 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20012002-27840-260".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27840
Dossiertitel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20012002-27840-260
Ondernummer 260
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
PS key KST60036
Publicatiedatum 2002-03-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid; Gewijzigd voorstel van wet
Uitgiftedatum 2002-03-07
Vergaderjaar 2001-2002