Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19992000-26698-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-10-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26698
Dossiertitel Wijziging van de Warenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19992000-26698-43
Ondernummer 43
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Organisatietype staten generaal
PS key KST41209
Publicatiedatum 1999-10-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijz. Warenwet ivm invoering bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen voorschriften Warenwet; Eindverslag
Vergaderjaar 1999-2000