Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2000 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19992000-26527-169".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2000-02-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26527
Dossiertitel Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19992000-26527-169
Ondernummer 169
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST43934
Publicatiedatum 2000-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Een aantal wijzigingen in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten; Gewijzigd voorstel van wet
Vergaderjaar 1999-2000