Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1996-199725052 nr. 109a

25 052
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)

nr. 109a
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1

Vastgesteld 3 december 1996

De commissie wilde zich in dit verslag onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te gaan op de met dit wetsvoorstel verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie,

Boorsma

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Boorsma (CDA) voorzitter, De Boer (GroenLinks), Van Dijk (CDA), Stevens (CDA), Schuyer (D66), Hilarides (VVD), Rensema (VVD), Van den Berg (SGP), Wöltgens (PvdA), Ter Veld (PvdA) en De Haze Winkelman (VVD).