19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2709 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN KUIK

Voorgesteld 14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in februari de motie op stuk nr. 68 (35 483) is aangenomen om circa 10.000 pardonners te naturaliseren;

constaterende dat de regering eerst nieuw onderzoek wil doen, terwijl deze zaak al meermalen is onderzocht en de conclusie helder is;

verzoekt de regering, nieuw onderzoek te schrappen en direct uitvoering te geven aan de motie op stuk nr. 68 (35 483),

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Kuik

Naar boven