19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2651 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2020

Gisteren heeft uw Kamer mij verzocht om per ommegaande een brief te sturen over de situatie op Lesbos en hierbij in te gaan op de vraag wat Nederland kan en gaat doen om hulp te verlenen. Een zorgvuldige reactie op uw verzoek vergt meer tijd. Daarom geef ik uw Kamer in overweging om het geplande Algemeen Overleg over de brand in Moria uit te stellen. Ik verwacht uw Kamer rond 16:00 een brief te doen komen met de reactie op uw verzoek.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Naar boven