Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2625

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2625 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN GROOTHUIZEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de coronapandemie de dagelijkse praktijk in de lvv’s ontregeld heeft;

overwegende dat het beeld dat de evaluatie zal opleveren sterk beïnvloed kan worden door de ontregelde praktijk in de coronaperiode;

verzoekt het kabinet, bij de geplande evaluatie van de lvv's rekening te houden met de periode waarin de lvv's niet normaal hebben kunnen functioneren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Groothuizen