Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2623

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2623 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sprake is van migranten uit veilige landen uit de West-Balkan en de Maghreb die door asielverzoeken proberen enige tijd in West-Europa te verblijven;

constaterende dat als er sprake is van criminaliteit of overlast door asielzoekers, dit vaak migranten uit veilige landen betreft;

verzoekt de regering, afspraken te maken met andere West-Europese landen die geconfronteerd worden met dezelfde problematiek, om deze (groepen) migranten in kaart te brengen en uit te zetten naar het land van herkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop